Podražitev naftnih derivatov in vedno večja odgovornost do okolja sta povzročila pravi preporod toplotnih črpalk. Vse več naših strank se odloča za ogrevanje s toplotnimi črpalkami. Povečala se je njihova učinkovitost in zanesljivost, povečala pa se je tudi okoljska ozaveščenost ljudi.

 

Toplotne črpalke so naprave, ki izkoriščajo toploto okolice (zrak, podtalnica, zemlja) ter jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov in/ali segrevanje sanitarne vode. Toplota, ki jo toplotne črpalke izkoriščajo, je v različne snovi akumulirana sončna energija, zato toplotne črpalke predstavljajo obnovljiv vir ogrevanja.

 

Vrste toplotnih črpalk ločimo glede na vir, ki ga uporabljajo. Najbolj razširjene so toplotne črpalke ZRAK-VODA, ZEMLJA-VODA ter VODA-VODA.

 


Toplotna črpalka ZRAK-VODA

 

Toplotno črpalko ZRAK-VODA izberete, če nimate prostora za zemeljski kolektor ali se ne odločite za energetsko vrtino. Ta toplotna črpalka izrablja kot vir toplote zunanji zrak. Tovrstne toplotne črpalke se najpogosteje vgrajujejo in so uporabne tudi pri slabše izoliranih objektih.

 

Toplotna črpalka ZRAK-VODA lahko tudi pri nizkih zunanjih temperaturah samostojno ali s pomočjo el. grelca pokrije vso potrebo po toploti in omogoča velike prihranke. V primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje, UNP... so ti prihranki višji od 50%.

 

Pri toplotni črpalki ZRAK-VODA potrebujete v kotlovnici prostor za bojler in zalogovnik, medtem ko se sama toplotna črpalka montira zunaj. Slišnost toplotne črpalke je zanemarljiva in je primerna tudi za strnjena naselja. 

 

 

 

Prikaz sistema toplotne črpalke ZRAK-VODA:

 

 

Toplotno črpalko ZRAK-VODA smo zmontirali tudi za ogrevanje naših poslovnih prostorov, zato si lahko delovanje toplotne črpalke ogledate tudi na sedežu našega podjetja.

 

 

Toplotna črpalka ZEMLJA-VODA

 

Poznamo dva sistema izkoriščanja zemeljske toplote. Zemeljski kolektor ali zemeljske sonde. Zemeljski kolektor predstavlja učinkovit sistem izkoriščanja obnovljivih virov energije. Res pa je, da potrebujemo sorazmerno veliko površino, iz katere črpamo toploto.

 

   

 

Osnovo predstavljajo cevi (ponavadi plastične), položene v zemljo v določenem zaporedju ter z določenim razmakom, napolnjene z medijem proti zmrzovanju. Te cevi nam predstavljajo toplotni prenosnik, kateri nam dobavlja energijo iz zemlje.

 

Drugi sistem izkoriščanja zemeljske toplote pa je zemeljska sonda, za katero potrebujemo vrtino. Takšen sistem je zanesljiv, temperatura na globini 50-150m, kolikor so geosonde navadno globoke, je stabilnih +5 do +10°C, kar je za toplotno črpalko idealni delovni pogoj.

 

Prikaz sistema toplotne črpalke ZEMLJA-VODA (horizontalni zemeljski kolektor in vertikalna geosonda):

 

   

 

Delovanje toplotne črpalke zemlja-voda Vitocal 300G si lahko ogledate na našem referenčnem objektu v Brestanici.

 


Toplotna črpalka VODA-VODA

 

Tovrstne toplotne črpalke delujejo z najvišjim izkoristkom, saj ima podtalna voda kot vir ogrevanja konstantno »visoko« temperaturo (od 8-12 °C) skozi vse leto, kar nam omogoča konstantno visoko grelno število. Vendar pa moramo ugotoviti ali imamo zadostno količino in kemijsko ustreznost vode.

 

Pretok podtalnice mora biti konstanten. V povprečju je potrebno 0,2 m3/h vode za 1 kW toplote. Primer: 10 kW toplotna črpalka potrebuje cca 2 m3/h podtalne vode. Vrtine se vrtajo do cca 30 m, pri čemer se voda črpa iz ene vrtine in vrača v drugo. Razdalja med njima mora znašati cca 15 m.

 

V sesalno vrtino vgradimo potopno črpalko, katera prečrpava podtalno vodo skozi uparjalnik toplotne črpalke in jo vrača v ponorno vrtino. Voda se pri tem ohladi za okoli 4 °C. Možnosti onesnaženja vode ni. 


Prikaz sistema toplotne črpalke VODA-VODA:

 

 

 

Toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode

 

Toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode so, poleg sončnih sprejemnikov energije, ekološko najprijaznejši in najcenejši način segrevanja. Potrošnik plača samo 1/4 do 1/3 v obliki električne energije, ki poganja kompresor, ostalo je energija iz okolice (zrak).

 

   

 

S toplotno črpalko za segrevanje sanitarne vode lahko poleti hladimo tudi manjše kleti in shrambe, pozimi pa toplotno črpalko uporabljamo kot klasičen bojler, v katerem preko vgrajenega vodnega toplotnega prenosnika segrevamo sanitarno vodo. Investicija v toplotno črpalko za segrevanje sanitarne vode se nam povrne v roku 4-6 let.

Tovrstne toplotne črpalke še zlasti pridejo do izraza v kombinaciji s plinskimi kondenzacijskimi kotli,oljnimi kotli, peletnimi kotli, kotli na polena in sekance. Dovolj zgovorna je tudi primerjava ogrevanja sanitarne tople vode s toplotno črpalko ali električnim grelcem, kakršne imajo vgrajene klasični bojlerji za vodo.

Da je toplotna črpalka oddala 1800 W toplote, je porabila 400 W elektrike. Le nekaj močnejši električni grelec je oddal 2200 W energije, vendar pa je za to porabil tudi 2200 W elektrike. Razlika je približno 4-kratna v korist toplotne črpalke. Ti računi niso teoretični, temveč so nastali po dejanskih meritvah.

 

 

Zakaj se odločiti za toplotno črpalko za centralno ogrevanje objektov?

 • Ker je ogrevalni sistem prihodnosti
 • Ker vam okolje podari 75 % potrebne energije za ogrevanje
 • Zaradi znižanja stroškov ogrevanja za 60 %
 • Nakup je priporočen in subvencioniran s strani države
 • Zaradi zmanjšanja emisij CO2
 • Ker je eleganten ogrevalni sistem
 • Ker ni potreben dimnik in hranilnik goriva
 • Ker je potreben minimalen prostor za kurilnico
 • Zaradi zelo tihega delovanja
 • Ker lahko poleti hladimo hišo
 • Ker uporablja električno energijo, ki je stabilnejša tako po ceni kot po zalogi, kakor fosilna goriva

 

Zakaj se odločiti za toplotno črpalko za segrevanje sanitarne vode? 

 • Ker je ekološko najprijaznejši in energetsko najcenejši način segrevanja potrošne vode. Potrošnik plača samo 1/4 do 1/3 v obliki električne energije, ki poganja kompresor, ostalo je energija iz okolice (zrak).
 • Zaradi majhnih stroškov priprave tople sanitarne vode
 • Zaradi možnosti hlajenja manjših kleti in shramb
 • Zaradi možnosti ogrevanja sanitarne vode s kotlom (pozimi), preko serijsko vgrajenega vodnega toplotnega izmenjevalca
 • Zaradi konstantne uporabnosti skozi vse leto (ob pravilni izbiri mesta vgradnje)
 • Zaradi kratke povračilne dobe investicije v toplotno črpalko
 • Zaradi dolge življenjske dobe toplotne črpalke (kakovost bojlerjev in ostalih komponent agregata)

 

Fotografije montiranih ogrevalnih toplotnih črpalk

 

Želite izvedeti več?
Pokličite nas ali pa izpolnite obrazec.

Vprašajte nas

Vpišite svoje ime in priimek.

Vpišite svojo telefonsko številko.

Vpišite svoj elektronski poštni naslov.

Pustite sporočilo.

Naslov

Centros d.o.o. Senovo

Cankarjeva 63,

8281 Senovo, Slovenija

Info

Telefon / fax: (07) 49 71 244

G: 051 302 889

G: 041 606 730

E-pošta: info@centros.si

©2024 Centros d.o.o - Vse pravice pridržane.